גן שעשועים

ליד בריכת ילדים. הילדים תחת השגחת מבוגר בכל עת.